کف شور های 2 تکه چدنی و کفشور های سوئیسی

سایزبندی کفشور چدنی :

10*10 12*12 15*15 20*20