دریچه حوضچه ی شیر و گاز

لولا دار سایز 25 در 25 وزن 15 کیلوگرم