دریچه منهول چدنی گرد/h2>

اولین و بزرگترین تولید کننده دریچه منهول های چدنی در سایز های 20 الی 120 سانتی متری با تحمل های فشارگوناگون