کف شور سه تکه چدنی

محصول جدید از نوع کفشور های چدنی

در سایز های 12*12 جهت استفاده در لوله های با سایز های:

در سایز های 90 و 110 و 125