دریچه کنتور تمام چدن

داراي تيغه هايي در اطراف كلاف جهت گيرايي و تثبيت در بتن

در سایزهای 20*35 25*35 *30*40 40*35 40*50

و سایز های آپارتمانی